Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
92232
 

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Lê Minh Thư

 Bí Thư Đảng ủy

 0985904998

2

Lê Thị Mai

Phó BT Đảng ủy

0967912818

3

Lê Đức Nga

PCT, HĐND

032419278

4

Lê Văn Phú

CT UBND

0393662796

5

Lê Văn Quý

PCT UBND

0348939423

6

Hà Văn Bằng

PCT UBND

0333977345

7

Lê Văn Hoàng

CT. MTTQ

0979917800

8

Phạm Thị Lân

Văn phòng - TK

0853737789

9

Lê Văn Mong

Văn phòng - TK

0347025680

10

Lê Thị Xuân

CT Hội PN

0974276898

11

Lê Thị Dung

CT hội ND

0368298168

12

Lê Văn Tỷ

CT Hội CCB

0382419278

13

Hà Văn Miên

Trưởng CA

0985172823

14

Lê Văn Chính

Xã đội trưởng

0368347731

15

Lê Hồng Thức

Bí thư ĐTN

0989846022

16

Vi Văn Hành

CC Tư pháp

0978280335

17

Phạm Văn Tùng

CC Tư pháp

0966034185

18

Lê Văn Phúc

Địa chính - NN

0385500719

19

Phạm Thị Hoa

CC địa chính- XD

0973986837

20

Lê Anh Thơ

KT NS

0985907052

21

Lê Văn Phú

KTTC

0965282369

22

Lê Thị Chung

CCVH - XH

0397973686

23

Lê Thị Hương

Văn hóa XH

0386595226