Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
92232

HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO QUI HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2011-2015 CỦA HUYỆN LANG CHÁNH

Ngày 05/07/2013 00:00:00

Sáng 05/07/2013, Huyện Lang chánh đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015). Tham dự hội nghị có đồng chí: Nguyễn Tá Việt Bí Thư Huyện Ủy cùng các đồng chí trong BTV huyện ủy Trưởng các phòng, ban, UBND huyện và đơn vị tư vấn Trung tâm Triển khai quy hoạch sử dụng đất - Sở tài nguyên môi trường, cùng đại diện đoàn đo đạc bản đồ và quy hoạch đất đai tỉnh Thanh hóa. Đồng chí Lê Văn Cường Phó Chủ tịch UBND huyện Lang chánh chủ trì hội nghị.

Theo dự thảo báo cáo tóm tắt qui hoạch sử dụng đất đến năm 2020kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn (2011-2015). Huyện Lang chánh có tổng diện tích tự nhiên là 58,659.18 ha, trong đó diện tích nhóm đất Nông nghiệp là: 53.775,33 ha, đất phi Nông nghiệp 2.668,26 ha và diện tích đất chưa sử dụng chiếm 2,215.59 ha.
Theo phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011 - 2015, diện tích các loại đất trên địa bàn huyện được phân bổ gồm: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 474.73 ha, trong đó đất trồng lúa 202.90 ha, đất chuyên trồng lúa nước 5.40 ha, đất trồng cây lâu năm 25.50 ha, đất rừng sản xuất 233.79 ha, đất rừng phòng hộ 4.00 ha.
Toàn cảnh hội nghịlấy ý kiến vào dự thảo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015)
Trong phân kỳ kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015), đất nông nghiệp là 52.476.86 ha trong đó diện tích đất trồng lúa 1830.12 ha, tăng 3.10% so với năm 2010, đất trồng cây lâu năm 663.33 ha tăng 1.26% so với năm 2010. Cũng trong kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu đến năm 2015, diện tích đất dành cho phát triển đô thị là 56.18 ha, tăng 0.11% so với năm 2010 và diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 2.363.53ha.
Các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất từ nay đến năm 2020, trong đó tập trung chủ yếu vào: thực hiện quản lý quy hoạch, quy hoạch đất trồng lúa, đất quốc phòng an ninh, đất đô thị, Du lịch, đất nghĩa trang, nghĩa địa công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm Luật đất đai…
Phát Biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Nguyễn Tá Việt Bí thư huyện ủy, đồng chí: Lê Văn Cường Phó Chủ Tịch UBND huyện chủ trì hội nghị khẳng định việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện khi triển khai cần phải đảm bảo diện tích phân bổ của tỉnh, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và chương trình xây dựng Nông thôn mới của địa phương. các đồng chí đề nghị sau hội nghị này đơn vị tư vấn, các cơ quan, ban, ngành, các xã thị trấn cần rà soát cập nhật đầy đủ danh mục các quy hoạch, kế hoạch hiện nay của huyện. Theo lộ trình phát triển đến năm 2020, trước mắt là kỳ đầu đến 2015,đơn vị tư vấn cần có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tính toán, rà soát nhu cầu sử dụng đất từ đó có phương án phân bổ diện tích đất cụ thể, chi tiết cho từng ngành, xã thị trấn.
Bên cạnh đó, các Phòng, Ban, ngành, các xã thị trấn cần tăng cường công tác tuyên truyền về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về đất đai, sử dụng đất đúng mục đích, đổi mới cơ chế quản lý, đẩy mạnh cải cách hành chính và có chiến lược lâu dài, hướng dẫn cụ thể trong từng giai đoạn trong quá trình thực hiện quy hoạch.

HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO QUI HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2011-2015 CỦA HUYỆN LANG CHÁNH

Đăng lúc: 05/07/2013 00:00:00 (GMT+7)

Sáng 05/07/2013, Huyện Lang chánh đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015). Tham dự hội nghị có đồng chí: Nguyễn Tá Việt Bí Thư Huyện Ủy cùng các đồng chí trong BTV huyện ủy Trưởng các phòng, ban, UBND huyện và đơn vị tư vấn Trung tâm Triển khai quy hoạch sử dụng đất - Sở tài nguyên môi trường, cùng đại diện đoàn đo đạc bản đồ và quy hoạch đất đai tỉnh Thanh hóa. Đồng chí Lê Văn Cường Phó Chủ tịch UBND huyện Lang chánh chủ trì hội nghị.

Theo dự thảo báo cáo tóm tắt qui hoạch sử dụng đất đến năm 2020kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn (2011-2015). Huyện Lang chánh có tổng diện tích tự nhiên là 58,659.18 ha, trong đó diện tích nhóm đất Nông nghiệp là: 53.775,33 ha, đất phi Nông nghiệp 2.668,26 ha và diện tích đất chưa sử dụng chiếm 2,215.59 ha.
Theo phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011 - 2015, diện tích các loại đất trên địa bàn huyện được phân bổ gồm: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 474.73 ha, trong đó đất trồng lúa 202.90 ha, đất chuyên trồng lúa nước 5.40 ha, đất trồng cây lâu năm 25.50 ha, đất rừng sản xuất 233.79 ha, đất rừng phòng hộ 4.00 ha.
Toàn cảnh hội nghịlấy ý kiến vào dự thảo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015)
Trong phân kỳ kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015), đất nông nghiệp là 52.476.86 ha trong đó diện tích đất trồng lúa 1830.12 ha, tăng 3.10% so với năm 2010, đất trồng cây lâu năm 663.33 ha tăng 1.26% so với năm 2010. Cũng trong kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu đến năm 2015, diện tích đất dành cho phát triển đô thị là 56.18 ha, tăng 0.11% so với năm 2010 và diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 2.363.53ha.
Các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất từ nay đến năm 2020, trong đó tập trung chủ yếu vào: thực hiện quản lý quy hoạch, quy hoạch đất trồng lúa, đất quốc phòng an ninh, đất đô thị, Du lịch, đất nghĩa trang, nghĩa địa công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm Luật đất đai…
Phát Biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Nguyễn Tá Việt Bí thư huyện ủy, đồng chí: Lê Văn Cường Phó Chủ Tịch UBND huyện chủ trì hội nghị khẳng định việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện khi triển khai cần phải đảm bảo diện tích phân bổ của tỉnh, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và chương trình xây dựng Nông thôn mới của địa phương. các đồng chí đề nghị sau hội nghị này đơn vị tư vấn, các cơ quan, ban, ngành, các xã thị trấn cần rà soát cập nhật đầy đủ danh mục các quy hoạch, kế hoạch hiện nay của huyện. Theo lộ trình phát triển đến năm 2020, trước mắt là kỳ đầu đến 2015,đơn vị tư vấn cần có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tính toán, rà soát nhu cầu sử dụng đất từ đó có phương án phân bổ diện tích đất cụ thể, chi tiết cho từng ngành, xã thị trấn.
Bên cạnh đó, các Phòng, Ban, ngành, các xã thị trấn cần tăng cường công tác tuyên truyền về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về đất đai, sử dụng đất đúng mục đích, đổi mới cơ chế quản lý, đẩy mạnh cải cách hành chính và có chiến lược lâu dài, hướng dẫn cụ thể trong từng giai đoạn trong quá trình thực hiện quy hoạch.