Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
92232

Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STTTên thủ tụcMã số hồ sơ trên Cổng DVCLĩnh vựcMức độTải về
1Xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung1.005040.000.00.00.H56Đường thủy nội địa3
2Xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện 2.001659.000.00.00.H56Đường thủy nội địa3
3Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa 1.004036.000.00.00.H56Đường thủy nội địa3
4Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện1.004002.000.00.00.H56Đường thủy nội địa3
5Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện 1.003970.000.00.00.H56Đường thủy nội địa3
6Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu trường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính Cấp tỉnh khác 1.006391.000.00.00.H56Đường thủy nội địa3
7Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật2.001711.000.00.00.H56Đường thủy nội địa3
8Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa1.004088.000.00.00.H56Đường thủy nội địa3
9Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện 1.003930.000.00.00.H56Đường thủy nội địa3
10Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp 1.008603.000.00.00.H56 Biển và hải đảo4
11Thủ tục thực hiện chế độ một lần đối với đối tượng du kích thôn, ấp ở miền Nam trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg3.000011.000.00.00.H56Lĩnh vực Chính sách 3
12Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên2.002080.000.00.00.H56Phổ biến giáo dục pháp luật 3
13Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc2.000908.000.00.00.H56Chứng thực 4
14Thủ tục tiếp nhận hồ sơ, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bị thương đề nghị công nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với quân nhân, .........1.011402.000.00.00.H56Lĩnh vực Chính sách 3
15Thủ tục cấp giấy chứng nhận hy sinh đề nghị công nhận liệt sĩ đối với quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng, người làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ .....1.011401.000.00.00.H56Lĩnh vực Chính sách 3
16Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 15 năm công tác trong quân đội đã phục viên......1.001295.000.00.00.H56Lĩnh vực Chính sách 3
17Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 15 năm công 1.001715.000.00.00.H56Lĩnh vực Chính sách 3
18Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có từ đủ 15 năm đến dưới 20 2.000503.000.00.00.H56Lĩnh vực Chính sách 3
19Thủ tục thực hiện chế độ một lần đối với đối tượng du kích thôn, ấp ở miền Nam trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg 2.000537.000.00.00.H56Lĩnh vực Chính sách 3
20Thủ tục thực hiện chế độ một lần đối với dân quân tập trung ở miền Bắc, du kích tập trung ở miền Nam (bao gồm cả lực lượng mật quốc phòng)1.001681.000.00.00.H56Lĩnh vực Chính sách 3
21Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với dân quân tập trung ở miền Bắc, du kích tập trung ở miền Nam (bao gồm cả lực lượng mật quốc phòng1.001744.000.00.00.H56Lĩnh vực Chính sách 3
22Thủ tục thực hiện chế độ một lần đối với đối tượng hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội theo Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ....1.001790.000.00.00.H56Lĩnh vực Chính sách 3
23Thủ tục thực hiện chế độ một lần đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội đã được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định 290/2005/QĐ- TTg .....1.001852.000.00.00.H56Lĩnh vực Chính sách 3
24Thủ tuc thực hiện chế độ một lần đối với đối tượng hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội theo Quyết định 188/2007/QĐ-TTg (đối tượng lập hồ sơ lần đầu1.001892.000.00.00.H56Lĩnh vực Chính sách 3
25Thủ tục thực hiện chế độ một lần đối với đối tượng hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội tham gia chiến đấu, hoạt động ở chiến trường B, C, K, sau ....1.001971.000.00.00.H56Lĩnh vực Chính sách 3