Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
92232

Các thôn lần lượt tổ chức ngày hội Đại đoàn kết

Ngày 10/11/2023 00:00:00

Thực hiện Kế họach Mặt trận Tổ quốc xã Tân Phúc đã chỉ đạo triển khai ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc

Tân Phúc chỉ đạo triển khai ngày hội Đại đoàn kết toàn dân năm 2023
Thực hiện Kế hoạch số 06/KH- UBMTTQ ngày 06 tháng 10 năm 2023 của UBMTTQ xã Tân Phúc về triển khai kỷ niệm 63 năm ngày Truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam năm 2023 (18/11/1930 - 18/11/1923)
Chiều ngày 10/11/2023 Thôn Tân Phong xã Tân Phúc tổ chức ngày hội Đai đoàn kết toàn dân
Về dự và chỉ đạo ngày hội Đồng chí Lê Đức tiến Ủy viên BTV huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh, cùng với các đồng chi chuyên viên, văn phòng UBND huyện. Tại ngày hội Đồng chí Lê Đức tiến đã phát biểu chỉ đạo, động viên bà con nhân dânngày hội đại đoàn kết.jpg

Trong ngày hộ Đồng chí Lê Đức Tiến cùng lãnh đạo xã Tân Phúc cùng bà con nhân dân thôn Tân Phong ôn lại lich sử 93 năm xây dựng trưởng thành MTTQ việt Nam đánh giá việc thực phong trào thi đua yêu nước và phát động các phong trao thi đua trên địa bàn
Phong trào văn hóa văn nghệ được nâng cáo, cùng với phong trao xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, trật tự AT xã hội được giữ vững.
Phát biểu tại hội nghị Đồng chí Lê đức Tiến ghi nhận thành tích bà con nhân dân thôn Tân Phong , xã Tân Phúc đã đạt được, động viên bà con nhân dân đoàn kết gắn bó xây dựng thôn bản văn hóa, xây dựng nên kinh tế phát triển
ngày hôi.jpg
Tại ngày hội đồng chí Lê Đức Tiến đã trao quà cho cán bộ, nhân dân Thôn Tân Phong, Trao Tăng 50 triệu đồng cho hộ ông Lê Xuân Niên Thôn Sơn Thủy, xã Tân Phúc xây dựng nhà Đại đoàn kết, Trao 10 xuất quà cho các gia đình khó khăn trên địa bàn.
tân phong.jpg
Lãnh đạo xã Tân Phúc cũng đã trao quà cho các hộ gia đình khó khăn trong thôn Tân phong.
Ngày hpooij Đại đoàn kết dân tộc tại thôn Tân Phong diễn ra an toàn , đảm bảo ANTT, nhân dân đồng tình ủng hộ tạo niêm vui đoàn kết trong thôn bản.Các thôn lần lượt tổ chức ngày hội Đại đoàn kết

Đăng lúc: 10/11/2023 00:00:00 (GMT+7)

Thực hiện Kế họach Mặt trận Tổ quốc xã Tân Phúc đã chỉ đạo triển khai ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc

Tân Phúc chỉ đạo triển khai ngày hội Đại đoàn kết toàn dân năm 2023
Thực hiện Kế hoạch số 06/KH- UBMTTQ ngày 06 tháng 10 năm 2023 của UBMTTQ xã Tân Phúc về triển khai kỷ niệm 63 năm ngày Truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam năm 2023 (18/11/1930 - 18/11/1923)
Chiều ngày 10/11/2023 Thôn Tân Phong xã Tân Phúc tổ chức ngày hội Đai đoàn kết toàn dân
Về dự và chỉ đạo ngày hội Đồng chí Lê Đức tiến Ủy viên BTV huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh, cùng với các đồng chi chuyên viên, văn phòng UBND huyện. Tại ngày hội Đồng chí Lê Đức tiến đã phát biểu chỉ đạo, động viên bà con nhân dânngày hội đại đoàn kết.jpg

Trong ngày hộ Đồng chí Lê Đức Tiến cùng lãnh đạo xã Tân Phúc cùng bà con nhân dân thôn Tân Phong ôn lại lich sử 93 năm xây dựng trưởng thành MTTQ việt Nam đánh giá việc thực phong trào thi đua yêu nước và phát động các phong trao thi đua trên địa bàn
Phong trào văn hóa văn nghệ được nâng cáo, cùng với phong trao xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, trật tự AT xã hội được giữ vững.
Phát biểu tại hội nghị Đồng chí Lê đức Tiến ghi nhận thành tích bà con nhân dân thôn Tân Phong , xã Tân Phúc đã đạt được, động viên bà con nhân dân đoàn kết gắn bó xây dựng thôn bản văn hóa, xây dựng nên kinh tế phát triển
ngày hôi.jpg
Tại ngày hội đồng chí Lê Đức Tiến đã trao quà cho cán bộ, nhân dân Thôn Tân Phong, Trao Tăng 50 triệu đồng cho hộ ông Lê Xuân Niên Thôn Sơn Thủy, xã Tân Phúc xây dựng nhà Đại đoàn kết, Trao 10 xuất quà cho các gia đình khó khăn trên địa bàn.
tân phong.jpg
Lãnh đạo xã Tân Phúc cũng đã trao quà cho các hộ gia đình khó khăn trong thôn Tân phong.
Ngày hpooij Đại đoàn kết dân tộc tại thôn Tân Phong diễn ra an toàn , đảm bảo ANTT, nhân dân đồng tình ủng hộ tạo niêm vui đoàn kết trong thôn bản.