Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
92232

Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Dân vận các huyện miền núi 6 tháng đầu năm.

Ngày 23/05/2017 00:00:00

Sáng 22/5, tại huyện Lang Chánh, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triên khai thực hiện quyết định 464 – QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; giao ban công tác dân vận các huyện miền núi 6 tháng đầu năm 2017. Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Xuân Hồng- Phó Bí thư thường trực Phụ trách huyện ủy Lang Chánh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các Ban dân vận Tỉnh ủy, Phó Bí thư thường trực, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQ 11 huyện miền núi.

Tại hội nghị Ban dân vận Tỉnh ủy đã triển khai quyết định số 464- QĐ/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy về phê duyệt Đề án " Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các huyện miền núi Thanh Hóa" và hướng dẫn thực hiện Đề án và các văn bản có liên quan. Đánh giá kết quả công tác dân vận thực hiện Nghị quyết 09 của Ban thường vụ Tỉnh ủy và thực hiện xây dựng Nông thôn mới ở các huyện miền núi.

Theo báo cáo tại hội nghị, 5 tháng đầu năm nay, công tác dân vận của hệ thống Chính trị các huyện miền núi trong tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng. Việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận được quan tâm thực hiện. Các cấp ủy, chính quyền đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Hệ thống dân vận không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát huy tốt vai trò tham mưu cho các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả những chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và của tỉnh…Qua đó, đã huy động cả hệ thống Chính trị trong nắm bắt và giải quyết kịp thời các bức xúc, nổi cộm trong nhân dân, tiếp tục tạo niềm tin, củng cố mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng, chính quyền. Đồng thời, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Toàn cảnh Hội nghị trin khai thực hiện quyết định 464 – QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; giao ban công tác dân vận các huyện miền núi 6 tháng đầu năm 2017.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân vận tại các huyện miền núi thời gian qua vẫn còn một số hạn chế như chưa chủ động nắm bắt tình hình dân tộc và công tác dân tộc thiểu số; việc triển khai thực hiện phong trào dân vận khéo ở một số đơn vị chưa thực sự đi vào chiều sâu, thực chất.

Tại Hội nghị giao ban, các đại biểu cũng đã trao đổi, cùng rút kinh nghiệm công tác Dân vận trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chương trình phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, chia sẻ kinh nghiệm thực tế tại các địa phương khi triển khai các phong trào thi đua, mô hình “Dân vận khéo”;trong đó nhấn mạnh vai trò, hiệu quả của Dân vận trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, giải phóng mặt bằng, giải quyết các bức xúc trong nhân dân, nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện, lựa chọn mô hình điểm phù hợp với thực tiễn từng địa bàn. Tiếp tục bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Dân vận các huyện miền núi 6 tháng đầu năm.

Đăng lúc: 23/05/2017 00:00:00 (GMT+7)

Sáng 22/5, tại huyện Lang Chánh, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triên khai thực hiện quyết định 464 – QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; giao ban công tác dân vận các huyện miền núi 6 tháng đầu năm 2017. Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Xuân Hồng- Phó Bí thư thường trực Phụ trách huyện ủy Lang Chánh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các Ban dân vận Tỉnh ủy, Phó Bí thư thường trực, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQ 11 huyện miền núi.

Tại hội nghị Ban dân vận Tỉnh ủy đã triển khai quyết định số 464- QĐ/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy về phê duyệt Đề án " Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các huyện miền núi Thanh Hóa" và hướng dẫn thực hiện Đề án và các văn bản có liên quan. Đánh giá kết quả công tác dân vận thực hiện Nghị quyết 09 của Ban thường vụ Tỉnh ủy và thực hiện xây dựng Nông thôn mới ở các huyện miền núi.

Theo báo cáo tại hội nghị, 5 tháng đầu năm nay, công tác dân vận của hệ thống Chính trị các huyện miền núi trong tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng. Việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận được quan tâm thực hiện. Các cấp ủy, chính quyền đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Hệ thống dân vận không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát huy tốt vai trò tham mưu cho các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả những chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và của tỉnh…Qua đó, đã huy động cả hệ thống Chính trị trong nắm bắt và giải quyết kịp thời các bức xúc, nổi cộm trong nhân dân, tiếp tục tạo niềm tin, củng cố mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng, chính quyền. Đồng thời, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Toàn cảnh Hội nghị trin khai thực hiện quyết định 464 – QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; giao ban công tác dân vận các huyện miền núi 6 tháng đầu năm 2017.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân vận tại các huyện miền núi thời gian qua vẫn còn một số hạn chế như chưa chủ động nắm bắt tình hình dân tộc và công tác dân tộc thiểu số; việc triển khai thực hiện phong trào dân vận khéo ở một số đơn vị chưa thực sự đi vào chiều sâu, thực chất.

Tại Hội nghị giao ban, các đại biểu cũng đã trao đổi, cùng rút kinh nghiệm công tác Dân vận trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chương trình phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, chia sẻ kinh nghiệm thực tế tại các địa phương khi triển khai các phong trào thi đua, mô hình “Dân vận khéo”;trong đó nhấn mạnh vai trò, hiệu quả của Dân vận trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, giải phóng mặt bằng, giải quyết các bức xúc trong nhân dân, nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện, lựa chọn mô hình điểm phù hợp với thực tiễn từng địa bàn. Tiếp tục bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.