Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
92232
 Theo kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dân số xã Tân Phúc là 5.591 người[5].

Đến tháng 8 năm 2009, dân số của xã Tân Phúc là 5.382 người. Thành phần dân tộc gồm: người Thái chiếm 48,63%, người Mường chiếm 48,21%, người Kinh chiếm 3,03% và các dân tộc khác chiếm 0,13 %